• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Wet- en regelgeving: UWV en ANBI of SBBI status

Sinds 1 januari van dit jaar is er nieuwe regelgeving voor vrijwilligers met een werkeloosheidsuitkering. Iemand met een werkeloosheidsuitkering die vrijwilligerswerk wil gaan doen, is verplicht dit aan het UWV te melden. Het UWV zal de beoogde organisatie vervolgens toetsen aan een aantal criteria:

 1. Het gaat om onbetaalde arbeid waar hooguit een vrijwilligersvergoeding voor betaald wordt die maximaal € 150,00 per maand én maximaal € 1500,00 per jaar betreft. Daarnaast mag voor vrijwilligers vanaf 23 jaar het uurtarief maximaal € 4,50 bedragen en voor vrijwilligers  jonger dan 23 jaar geldt maximaal  € 2,50
 2. Werkzaamheden worden binnen de instelling of werklocatie gebruikelijk onbetaald verricht. Er mag geen sprake zijn van het verdringen van betaalde arbeid
 3. Het UWV staat alleen vrijwilligerswerk toe bij organisaties met een ANBI of SBBI status

Organisaties die nog geen ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) of SBBI (Sociaal belang behartigende instellingen) status hebben, raden wij met klem aan om dit alsnog te regelen. Informatie is te vinden op de site van de belastingdienst. Vrijwilligers vinden meestal op de website van de organisatie informatie over een eventuele status, maar kan het voor wat betreft de ANBI-status ook nakijken in het ANBI register op de site van de belastingdienst.