• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Vrijwilligersverzekering

Als een vrijwilliger in opdracht van een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld om eventuele schade te vergoeden. Een vrijwilliger kan zelf schade lijden tijdens het doen van vrijwilligerswerk of als veroorzaker van schade aansprakelijk worden gesteld. Zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Vrijwilligers collectief verzekerd
Alle vrijwilligers in de gemeenten Landgraaf, Brunssum, Heerlen, Nuth, Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken zijn hiervoor collectief verzekerd. De gemeenten hebben voor hen VNG Vrijwilligers PlusPolis afgesloten. Met deze polis zijn onder andere de volgende zaken geregeld:

 • Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

U kunt meer lezen over de VNG Vrijwilligerspolis in de Informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis of bekijk meestgestelde vragen over VNG Vrijwilligerspolis.

Aangiften doen? Dat kan met behulp van het digitale schade aangifteformulier van de VNG.

 

Specifiek voor Kerkrade:
de PEP-polis

De gemeente Kerkrade heeft per 26 april 2013 een Overheid Meerkeuzepolis (zg. PEP-polis) afgesloten. Deze polis is bestemd voor werkzoekenden van de gemeente Kerkrade, die aan een van de volgende gemeentelijke Instrumenten/trajecten meedoen:
– Vrijwilligerswerk
 Snuffelstages
– Werkervaringsplaatsen
 Proefplaatsingen met behoud van uitkering
– Leerwerktrajecten
– Stage beroepsbegeleidende leerweg.

De PraktijkErvaringPlek-polis
Gemeenten proberen op vele manieren inactieven te activeren. Van mensen in een uitkeringssituatie wordt gevraagd dat zij zich inzetten met vrijwilligerswerk. In het kader van dagbesteding zijn er tal van mensen zoals wa-jongeren die zich willen inzetten om toch te kunnen bijdragen aan de samenleving en inactieve jongeren willen graag praktijkervaring opdoen.
Dergelijke activiteiten roepen een idee van vrijwilligerswerk op. Toch zijn deze activiteiten niet aan te merken als vrijwilligerswerk en vallen zij dan ook niet onder de VNG Vrijwilligersverzekering.
Om toch risico’s te vermijden is gezocht naar een oplossing en deze is gevonden in de zogenaamde PraktijkErvaringPlek-polis, de Peppolis.

Waar is deze verzekering voor bedoeld?
Snuffelstages, klimopbaan trajecten, loondispensatiepilots, proefplaatsingen met behoud van uitkering etcetera, alle komen voor deze verzekering in aanmerking.
 
De Peppolis
De verzekering biedt onder andere een dekking voor aansprakelijkheid van bedrijven, zorgt voor een ongevallendekking en verleent dekking voor de werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurders motorrijtuigen.
 
Geldt deze verzekering voor alle werkgevers die deze verzekering krijgen van de gemeente?
De dekking is genoeg om te voldoen aan de eisen die aan een werkgever kunnen worden gesteld in het licht van goed werkgeverschap, ook al is degene die een praktijkervaringplek aanbiedt geen werkgever. Dat kunnen vrijwilligersorganisaties maar ook zelfstandigen zonder personeel zijn of reguliere werkgevers.