Maak hier uw keuze:

Cursusaanbod vanaf 2016
Elke Vrijwilligerscentrale zal in haar eigen gemeente nagaan aan welke scholing vrijwilligers, verenigingen of maatschappelijke organisaties behoefte hebben. Op basis daarvan zullen zij cursussen organiseren en aanbieden op wijk- of stadsdeelniveau.
Heeft uw vereniging of maatschappelijke organisatie, of u als vrijwilliger,  een vraag op het gebied van scholing? Geef uw scholingsvraag dan in een e-mail aan en stuur deze naar
kerkrade@vrijwilligerswerkparkstad.nl. Uw vraag zal dan worden doorgeleid naar en opgepakt door de Vrijwilligerscentrale in uw gemeente.

Kennis delen
Wilt u uw kennis en vaardigheden met betrekking tot vrijwilligerswerk of vrijwillige inzet met anderen delen? U kunt uw aanbod in een email aan ons kenbaar maken. Stuur deze naar kerkrade@vrijwilligerswerkparkstad.nl .

E-learning en webinars
Nieuw in 2016 is het aanbod van e-learning en webinars. Beide zijn hedendaagse vormen van leren waarbij een cursus, training of presentatie vanuit de eigen omgeving gevolgd kan worden.  Aan deze hoogwaardige trainingen,  cursussen en presentaties kunt u (meestal) gratis deelnemen.
Kijk voor het aanbod in de oranje balk.