• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Samenwerking Welsun & ISD-BOL

Welsun en ISD-Bol zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van vrijwilligers en maatschappelijke participatie.

Vrijwilligerscentrale WelsunAfbeelding-Welsun-300x93

Sinds 15 april 2015 is de Vrijwilligerscentrale van de gemeente Landgraaf ondergebracht bij Welsun. Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Het was een logische keuze om de Vrijwilligerscentrale hier onder te brengen. Werken met vrijwilligers behoort namelijk tot het profiel van Welsun. Binnen de organisatie zelf wordt er met vrijwilligers gewerkt, maar de organisatie had ook al een eigen ‘vrijwilligerscentrale’. Ze hadden een eigen bestand met vrijwilligers, waar belangengroepen, verenigingen, personen etc. uit konden putten als ze hulp nodig hadden. Nu beide ‘vrijwilligerscentrales’ op dezelfde plek zijn ondergebracht is er één grote Vrijwilligerscentrale tot stand gekomen.

Welsun werkt met het motto ‘voordoen, samendoen, zelfdoen’. Met betrekking tot vrijwilligers gaat het dan vooral om de bewustwording van de burgers. Ze moeten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en dienen zelfredzaam te worden. De vrijwilligerscentrale wilt dan ook meer zijn dan alleen een loket waarin vraag en aanbod ‘gematcht’ wordt. Het wilt ook een loket zijn dat mensen stimuleert en bewust maakt van veranderingen in de samenleving.

Samenwerking ISD-BOLlogo

Een belangrijke partner voor Welsun is ISD-BOL. De wijkconsulenten van ISD-BOL werken ook enkele dagdelen per week in het gebouw van Welsun. Deze wijkconsulenten activeren mensen met een participatiewet uitkering die door diverse persoonlijke omstandigheden een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Participeren naar vermogen en weer deelnemen aan de maatschappij in je eigen tempo zijn dan ook binnen deze organisatie belangrijk speerpunten. Voor sommige mensen die vrijwilligerswerk verrichten is er sprake van maximale participatie, dat wil zeggen dat er geen zicht (meer) is op uitstroom naar reguliere arbeid. Voor anderen bestaat er wel een mogelijkheid om uren uit te breiden, en vervolgens door te stromen naar het Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf en/of een banenmakelaar van ISD-BOL. Door de individuele mogelijkheden en persoonlijke kwaliteiten in kaart te brengen en door de samenwerking met de vrijwilligerscentrale wordt getracht maatwerk te realiseren, waardoor er voor iedere burger participatiekansen ontstaan.

Resultaten

Doordat de wijkconsulenten in hetzelfde gebouw gehuisvestigd zijn als de Vrijwilligerscentrale ontstaan er veel kortere lijnen als je informatie nodig hebt. Op deze manier wordt er wederzijds gebruik gemaakt van elkaars netwerk en kunnen elkaars bestanden worden geraadpleegd. Ook op projectenniveau wordt er samengewerkt. Een voorbeeld zijn de projecten Samen voor Elkaar en Oriëntatie op Participatie. Bij dit laatste project kunnen vrijwilligers een kijkje in de keuken nemen van het vrijwilligerswerk bij een specifieke organisatie. Men kijkt naar de behoeftes van een cliënt en vanuit daar wordt een organisatiebezoek geregeld.