Maak hier uw keuze:

Maatschappelijke baan

In de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf kunnen mensen met een bijstandsuitkering aan de slag in een zogenaamde ‘maatschappelijke baan’. Het gaat hierbij om mensen die nog niet toe zijn aan een betaalde baan. Zij kunnen vrijwilligerswerk doen met behoud van hun uitkering.

 

Waarom een maatschappelijk baan?

Een maatschappelijke baan heeft een aantal voordelen, niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor de maatschappij:

 • u kunt de mensen die via een maatschappelijke baan bij u terecht komen naar eigen behoefte vormen, opleiden en inwerken;
 • u krijgt hulp bij werk dat anders niet gedaan zou kunnen worden;
 • u kunt een beroep doen op de Jobcoach van de vrijwilligerscentrale;
 • u maakt de afstand tot de arbeidsmarkt voor sommige bijstandsgerechtigden kleiner. Doorstroom naar een werkervaringsplek komt voor hen ineens een stuk dichterbij.

 

Kan dit ook bij onze organisatie?

Als u zich afvraagt of dit ook iets voor uw organisatie is, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Uw organisatie moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U werkt met vrijwilligers en uw organisatie is actief in de gemeente Brunssum, Landgraaf of Onderbanken.
 • U kunt de noodzakelijke begeleiding bieden.
 • U houdt bij wanneer iemand er is en neemt contact op met de vrijwilligerscentrale als iemand niet op de afgesproken tijden verschijnt.
 • U zorgt ervoor dat de vrijwilliger verzekerd is. Denk hierbij aan een WA- en ongevallenverzekering.
 • Een maatschappelijke baan kan niet worden gezet bij organisaties met een winstoogmerk.
 • Het moet gaan om werk waar uw organisatie anders niet aan toe komt.

 

Om wat voor werk gaat het?

Het werk moet in ieder geval enige omvang hebben en het aantal uren moet aangepast kunnen worden aan mogelijkheden en capaciteiten van vrijwilliger. Onder het begrip maatschappelijke baan verstaan we in ieder geval:

 • Traditioneel vrijwilligerswerk
 • Banen bij gesubsidieerde of overheidsinstellingen
 • Banen bij onderwijsinstellingen

 

Meer weten?

Heeft u bij uw organisatie ook plaats voor een maatschappelijke baan? Of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met:

Zach de Lang, Jobcoach
T (045) 569 53 10
M (06) 546 82 433
E Zl1@landgraaf.nl