• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Organisatie in de spotlights: Ruggesteun

Ruggesteunlogo1
Een belangrijke motivatie voor veel mensen om vrijwilligerswerk te doen is de behoefte om iets voor een ander te  betekenen. Ruggesteun is een organisatie die uitstekend aan deze behoefte kan voldoen en voor de gemotiveerde vrijwilliger een aantrekkelijke vrijwilligerswerkgever is.

Respijtzorg

In Nederland zijn 2,6 miljoen mantelzorgers actief in het verzorgen en bijstaan van hun partner, familielid of vriend(in). Vaak hebben zij een drukke baan en een eigen gezinsleven, maar ook emotioneel kan het geven van mantelzorg zwaar zijn. Het is immers een naaste die lijdt aan een ernstige beperking of een ernstige ziekte. De vrijwilligers van Ruggesteun bieden zogenaamde respijtzorg en nemen voor een paar uurtjes per week de taken van de mantelzorger over zodat die even op adem kan komen en wat tijd voor zichzelf heeft.

De vrijwilligers van Ruggesteun zijn er ook voor ouderen die langer zelfstandig thuis wonen en dreigen in een sociaal isolement terecht te komen, bijvoorbeeld omdat mensen om hen heen langzaam maar zeker wegvallen. Ze voelen zich eenzaam en dan betekent het veel als iemand wekelijks op bezoek komt. Dat kan dan echt iets zijn om naar uit te kijken.
Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking wordt er iedere laatste zaterdag van de maand een leuke middag georganiseerd. Een vaste vrijwilliger begeleidt daarbij een kind tijdens de activiteiten die kunnen variëren van spelletjes tot het bezoek van een kinderboerderij.

Aantrekkelijk voor gemotiveerde vrijwilligers

Vervangende zorg is dankbaar werk en wordt vaak ervaren als een verrijking van het eigen leven, als een mogelijkheid tot persoonlijke groei. Ruggesteun heeft daar oog voor en hecht belang aan deskundigheidsbevordering. Als vrijwilliger start je met een basiscursus om zo beter toegerust te zijn op het werk. Eenmaal aan de slag kun je rekenen op begeleiding door een (wijk) coördinator en worden er regelmatig gratis cursussen en lezingen aangeboden. Maandelijkse is er een (wijk)bijeenkomst waar de organisatie informatie geeft en er (anoniem) casussen besproken kunnen worden. Je ontmoet er je mede-vrijwilligers en kunt ervaringen uitwisselen. Binding met de organisatie wordt verder gestimuleerd met een aantrekkelijk vormgegeven nieuwsbrief en een jaarlijks uitje.

Iets voor mij?

Je werk kan uit verschillende activiteiten bestaan. Denk aan een praatje maken, oude foto’s bekijken, een potje kaarten, een wandeling maken, boodschappen doen of een theatervoorstelling bezoeken. Maar het belangrijkste is toch wel: er eenvoudigweg voor iemand zijn.

Ruggesteun-handenGoed kunnen luisteren, je kunnen verplaatsen in de ander, betrouwbaarheid en geduld kunnen opbrengen voor de beperkingen van de ander zijn daarbij onmisbaar. Je bezoekt mensen niet als professional, maar ontmoet ze als een medemens waarin je oprechte belangstelling hebt. Daarnaast is het voor Ruggesteun wenselijk dat de vrijwilliger wil deelnemen aan het aanbod van deskundigheidsbevordering en binding met de organisatie.

Je werkt een paar uurtjes per week. De werktijden worden in onderling overleg afgesproken. Naast de uitgebreide ondersteuning is er een onkostenvergoeding en een WA verzekering.

Interesse?

Bekijk de vacatures van Ruggesteun in onze vacaturebank.  Zoek op organisatienaam “ruggesteun”.

Of neem direct contact op met Ruggesteun:

Bezoekadres
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
telefoon: 045-2114000
info@mantelzorgparkstad.nl