• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Gratis VOG – Verbeter de veiligheid in uw organisatie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijk preventief middel om de veiligheid binnen organisaties te vergroten. Bij een VOG aanvraag toetst de overheid of de aanvrager in het verleden veroordeeld is voor een delict dat relevant is voor de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Wie ooit veroordeeld is voor een greep in de kas, zal geen verklaring krijgen voor de functie penningmeester, maar wel als het bijvoorbeeld gaat om huiswerkbegeleiding. Een VOG is onmisbaar voor alle organisaties waar mensen werken met kwetsbare groepen die extra risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag

Proefregeling ‘Gratis VOGheader2

Vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking kunnen sinds begin dit jaar gebruik maken van een proefregeling waarbij hun vrijwilligers, gratis, een digitaal VOG kunnen aanvragen. De regeling is een succes gebleken. In mei van dit jaar zijn er al 15.500 gratis VOG’s aangevraagd en mede door de campagne VOG estafette is ook het aantal organisaties dat zich heeft ingeschreven flink toegenomen. 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de regeling mag de vrijwilligersorganisatie geen winstoogmerk hebben, moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en voor minimaal 70% bestaan uit vrijwilligers. Ook moet zij beschikken over preventief beleid dat gericht is op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Organisaties die op dit laatste punt nog tekort schieten kunnen praktische handreikingen vinden op de site van de campagne Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van. Meer informatie over deze regeling en het formulier waarmee organisaties zich kunnen inschrijven is te vinden op de website Gratis VOG.  

De Regeling Gratis VOG, die op 1 januari 2017 zou aflopen, is verlengd tot 1 januari 2020.