• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

Gebruik klare taal

Laaggeletterdheid
Ongeveer 20% van de volwassenen in Nederland kan niet goed lezen en schrijven. Deze mensen noemen we laaggeletterd. Het gaat onder meer om:

 • mensen met dyslexie
 • laagopgeleide mensen (die wel technisch kunnen lezen, maar bij wie het begrijpend lezen niet goed op gang is gekomen)
 • ouderen bij wie de leesvaardigheid is weggezakttekens en signalen
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Mensen met leesproblemen hebben bijvoorbeeld moeite met de schoolgids van hun kinderen, folders van de overheid, brochures van zorginstellingen, bijsluiters van medicijnen, brieven van instellingen als UWV of Zorgkantoor, ondertitels bij films, informatie op internet, verkeersborden, etiketten.
Maar dus ook nieuwsbrieven of andere berichten van club of vereniging.
Deze mensen missen dus dagelijks veel belangrijke informatie.

Smoezen
Veel laaggeletterden houden het voor de buitenwereld verborgen dat ze laaggeletterd zijn. Dit omdat ze zich ervoor schamen. Ze vermijden zoveel mogelijk lees- en schrijfsituaties. Ze proberen zoveel mogelijk te onthouden van wat ze hebben gehoord. Hun geheugen is daarom veelal goed ontwikkeld. Verder bedienen zij zich ook van smoezen zoals:

 • ik ben mijn bril vergeten
 • ik heb last van mijn hand
 • mijn handschrift is zo slecht
 • dat vul ik thuis wel in
 • dat lees ik later wel

Wat uw vereniging kan doen
In elke vereniging zijn er laaggeletterde mensen. Dit geldt ook voor uw vereniging. Probeer daarmee rekening te houden. Maak daarom uw teksten en berichten zo eenvoudig mogelijk. Dit betekent onder meer:

 • korte zinnen
 • eenvoudige zinsopbouw: actieve vorm en tegenwoordige tijd
 • geen bijzinnen
 • geen moeilijke woorden
 • geen spreekwoorden of figuurlijke taal
 • heldere indeling van tekst (gebruik kopjes)
 • logische opbouw van tekst
 • groot lettertype
 • grote regelafstand
 • eenvoudige en functionele vormgeving

Wilt u meer schrijftips klik dan hier.

Lees- en schrijfcursussen
Overal in Nederland zijn er lees- en schrijfcursussen voor laaggeletterden. Veelal bij het ROC of bij de openbare bibliotheek. Er wordt geleerd in kleine groepjes in een informele setting. Als u het vermoeden heeft dat iemand laaggeletterd is, dan kunt u de betreffende persoon hierover voorzichtig informeren.

Voor veel laaggeletterden is de drempel hoog om een cursus te gaan volgen. Ze zijn bang dat ze opnieuw zullen falen. Een duwtje in de rug is daarom van groot belang. U kunt ze bijvoorbeeld helpen bij de aanmelding. Achteraf zullen zij u dankbaar zijn. De meeste laaggeletterden zijn blij dat ze weer naar cursus gaan. Hun zelfvertrouwen neemt toe en vaak zeggen ze dat een nieuwe wereld voor hen is opengegaan.

Op de website taalzoeker kunt u een geschikte cursus in de buurt vinden of u kunt contact opnemen met ROC Arcus afdeling Basiseducatie telnr. 088 – 027 2870.
Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact onemen met mevrouw Ivette Sprooten van Cubiss. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 5267 2665.cubiss