Maak hier uw keuze:

De Vrijwilligerscentrales in Parkstad stimuleren en faciliteren een zelfredzame civil society. Hiermee bedoelen wij dat alle burgers naar vermogen meedoen aan de samenleving. Als mensen dat nog niet kunnen, zien wij het als onze taak hen daarbij te ondersteunen. Daarbij maken we gebruik van vrijwillige inzet in al haar vormen.  

Hoe doen we dat?

Om deze ambitie te realiseren, is het nodig dat we een zichtbare en herkenbare positie in Parkstad, zowel lokaal als regionaal, innemen. Om deze positie te creëren, is het belangrijk om onze krachten te bundelen.

  • Wij zien onszelf als innovator en uitvoerder van (boven)lokale projecten op het terrein van participatie door middel van vrijwillige inzet.
  • Wij  zijn in staat om de vraag van burgers en organisaties boven water te krijgen, te analyseren en te vertalen naar een aanbod op maat. Daarbij zien wij de opdrachtgever c.q. klant als medeproducent.
  • Wij vertalen landelijke trends naar het lokale niveau en ontwikkelen methodieken en projecten die optimaal aansluiten bij de vraag van de klant.
  • Wij schakelen tussen mensen, organisaties, kennis en kunde en werken daarbij samen met ketenpartners.
  • Wij verzamelen kennis en ervaring en zoeken actief naar samenwerkingsmogelijkheden. Zo werken we aan het versterken van mensen, organisaties en netwerken.
  • Wij willen samenwerken met alle partijen die een rol spelen in de versterking van de civil society: provinciale en lokale overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en individuele burgers.