• groen1

  Op deze website heb ik alles gevonden over mijn rechten als vrijwilliger.

 • groen4

  Ik heb hartstikke leuk vrijwilligerswerk gevonden. Dankzij de hulp van de vrijwilligerscentrale.

 • groen2

  Wil jij net zo'n leuke maatschappelijke stage als wij? Hier vind je alle info!

 • groen33

  De cursus die ik laatst heb gevolgd heeft me echt geholpen bij mijn vrijwilligerswerk voor de sportclub.

BHV en RI&E verplicht of niet?

Bestuursleden van verenigingen vragen zich wel eens af of hun vereniging verplicht is om een BHV-er (bedrijfshulpverlener) te hebben. Of om een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) op te stellen.
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) worden beide onderwerpen geregeld.001


BHV

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.
Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV te hebben. Dit moet wel als er minstens 1 werknemer in (loon-)dienst is.


Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening

Het kabinet wil bedrijfshulpverlening vervangen door basishulpverlening. Basishulpverlening is straks niet alleen verplicht in bedrijven, maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Dus ook in bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, bij kleine evenementen en in clubhuizen van sportverenigingen. Het is nog niet bekend vanaf welke datum deze wijziging geldt.


RI&Erieplichtig afbeelding

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Onder werknemers wordt hier verstaan betaalde medewerkers maar ook stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachtenDit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
In enkele gevallen zijn verenigingen verplicht een RI&E op te stellen.
In bijgaand stroomschemakunt u lezen of uw vrijwilligersorgansiatie verplicht is een Ri&E op te stellen.


Nog onduidelijkheden?

Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale in uw gemeente of kijk op de website van de rijksoverheid.